ፈላህ መስጂድ

ታሪክ

አጭር መግለጫ

 • መገኛ: ን/ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ
 • የሰፈሩ ልዩ ስም: ፉሪ
 • የተመሰረተበት ዘመን: 1980
 • ስፋት በካ.ሜ: 5458
 • የጁመአ ሰላት: ይሰገዳል
 • ይዞታ: የማህበር
 • ካርታ: በሂደት ላይ
 • የሴቶች ቦታ : አለው
 • መድረሳ: አለው
 • መፀዳጃ ቤት: አለው
 • የውዱእ ቦታ: አለው
 • ሻወር:
 • የመኪና ማቆሚያ:

አድራሻ

ፕሮገራሞች

እለታዊ
ሳምንታዊ
ወርሀዊ

ፎቶ

Social Media
 
 
 
  

Leave a Reply