ኢባዱረህማን መስጂድ

ታሪክ

አጭር መግለጫ

 • መገኛ: ኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ 
 • የሰፈሩ ልዩ ስም: አየር ጤና ( ኮምቤ)
 • የተመሰረተበት ዘመን: 1989
 • ስፋት በካ.ሜ:  10000
 • የጁመአ ሰላት: ይሰገዳል
 • ይዞታ: የማህበረሰብ
 • ካርታ: አለው
 • የሴቶች ቦታ : አለው
 • መድረሳ: አለው
 • መፀዳጃ ቤት: አለው
 • የውዱእ ቦታ: አለው
 • ሻወር:
 • የመኪና ማቆሚያ:

አድራሻ

ፕሮገራሞች

እለታዊ
ሳምንታዊ
ወርሀዊ

ፎቶ

Social Media
 
 
 
  

Leave a Reply