አሊይ መስጂድ

ታሪክ

አጭር መግለጫ

 • መገኛ: አቃቂ ቃሊቲ ክ/ከተማ 
 • የሰፈሩ ልዩ ስም: ሳሎጢኖ መብራት ሀይል
 • የተመሰረተበት ዘመን: 
 • ስፋት በካ.ሜ: 
 • የጁመአ ሰላት: ይሰገዳል
 • ይዞታ: 
 • ካርታ: 
 • የሴቶች ቦታ : አለው
 • መድረሳ: አለው
 • መፀዳጃ ቤት: አለው
 • የውዱእ ቦታ: አለው
 • ሻወር:
 • የመኪና ማቆሚያ:

አድራሻ

ፕሮገራሞች

እለታዊ

ከመግሪብ ነኋላ (አርብና እሁድ ሲቀር)

 • ቁርአንና የተለያዩ ኪታቦች
ሳምንታዊ
ወርሀዊ

ፎቶ

Social Media
 
 
 
  

Leave a Reply