ሰኢድ መስጂድ

ታሪክ

አጭር መግለጫ

 • መገኛ: ኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ
 • የሰፈሩ ልዩ ስም: አንፎ ከ105 ገባ ብሎ
 • የተመሰረተበት ዘመን: 1989
 • ስፋት በካ.ሜ: 4000
 • የጁመአ ሰላት: ይሰገዳል
 • ይዞታ: 
 • ካርታ: 
 • የሴቶች ቦታ : ጁመአ ብቻ
 • መድረሳ: አለው
 • መፀዳጃ ቤት: አለው
 • የውዱእ ቦታ: አለው
 • ሻወር:
 • የመኪና ማቆሚያ:

አድራሻ

ፕሮገራሞች

እለታዊ

ከሱብሂ በኋላ የተለያዩ ቂርአቶች ጁመአ ሲቀር

ሳምንታዊ
ወርሀዊ

ፎቶ

Social Media
 
 
 
  

Leave a Reply