ሰላም መስጂድ

ታሪክ

አጭር መግለጫ

 • መገኛ: ኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ 
 • የሰፈሩ ልዩ ስም: አስኮ ቆዳ ፋብሪካ 
 • የተመሰረተበት ዘመን: 1993
 • ስፋት በካ.ሜ: 979
 • የጁመአ ሰላት: ይሰገዳል
 • ይዞታ: የማህበረሰብ
 • ካርታ: በሂደት ላይ
 • የሴቶች ቦታ : አለው
 • መድረሳ: አለው
 • መፀዳጃ ቤት: አለው
 • የውዱእ ቦታ: አለው
 • ሻወር:
 • የመኪና ማቆሚያ:

አድራሻ

ፕሮገራሞች

እለታዊ
ሳምንታዊ
ወርሀዊ

ፎቶ

Social Media
 
 
 
  

Leave a Reply