ሠዒድ ያሲን መስጂድ

ታሪክ

አጭር መግለጫ

 • መገኛ: ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ
 • የሰፈሩ ልዩ ስም: 
 • የተመሰረተበት ዘመን: 
 • ስፋት በካ.ሜ: 
 • የጁመአ ሰላት: 
 • ይዞታ: 
 • ካርታ: 
 • የሴቶች ቦታ : አለው
 • መድረሳ: አለው
 • መፀዳጃ ቤት: አለው
 • የውዱእ ቦታ: አለው
 • ሻወር:
 • የመኪና ማቆሚያ:

አድራሻ

ፕሮገራሞች

እለታዊ
ሳምንታዊ

የጁምዓ ኹጥባ

ፎቶ

Social Media
 
 
 
  

Leave a Reply